Пунсалмаа сан

Монголын эмэгтэйчүүдийг ивээх ПУНСАЛМАА САН нь САНАА, СУРГАЛТ, САНХҮҮ, САЛБАРЫН НЭГДЭЛ, СУРТАЛЧИЛГАА гэсэн үндсэн 5 чиглэлд үйл ажиллагаа явуулдаг.